Награда на БХХА за най-добър артист/група

Специална награда, която се връчва лично от БХХА, след гласуване по техни условия.